Skip to main content
The Songbook of Hieronymus Lauweryn van Watervliet - Egidius Consort; Egidius Kwartet; Sebastián Brouwer (tenor); Susan Jonkers (soprano)
Filter Results
Item Condition
Seller Rating
Other Options
Change Currency
Track Listing
 1. Mijn morken gaf mij een jonck wiff, song
 2. Waer is hy nu, song (Codex Jerome Lauweryn van Watervliet)
 3. Verlanghen ghij doet mijnder herten pijn, song
 4. Rijk god nu moet ic trueren, song
 5. Mijns liefkins claer anscauwen, song
Show All Tracks
 1. Mijn morken gaf mij een jonck wiff, song
 2. Waer is hy nu, song (Codex Jerome Lauweryn van Watervliet)
 3. Verlanghen ghij doet mijnder herten pijn, song
 4. Rijk god nu moet ic trueren, song
 5. Mijns liefkins claer anscauwen, song
 6. O devotz cueurs / O vos omnes, motet-chanson for 3 voices
 7. Die crudekins die spruten, song
 8. Noch weet ic een ionc vraukin fijn, song
 9. Wan ick ghedincke der alderliefster mijn, song
 10. Ic weet een vraukin wel bereit, song
 11. Wy en sullen niet bedien, song
 12. My heeft een piperken, song (Codex Jerome Lauweryn van Watervliet)
 13. Verlanghen ghij doet mijn herte pijn, song
 14. Mon souvenir, for vocal ensemble
 15. Ric god wie sal ic claghen, song
 16. Een sotte cluytte, song
 17. Een boer so willic waghen, song
 18. Eij laes aij mij, song
 19. Id truere ende ic ben van mynnen alzo sieck, song
 20. Mijns liefkens bruun ooghen, song
 21. Plaine d'ennuy / Anima mea, motet
 22. Work(s): Lessiez parler - Si j'ayme mon amy
 23. Coment peult avoir joye, for vocal ensemble
 24. J'ayme bien mon amy, for vocal ensemble
 25. Gisternavent was ic maecht, song (Codex Jerome Lauweryn van Watervliet)
 26. Ic weet een molenarynne, song (Codex Jerome Lauweryn van Watervliet)
 27. Troest mij scoen lief, song
 28. Dort derven van u, mijn lief, song
 29. Ic ben wo nau bedwonghen, song
 30. O venus vrauwe wat dedic gheboren, song
 31. T'mieskin was jonck, song
 32. Buvons, ma comere
Show Fewer Tracks
Currently there are no copies available. However, our inventory changes frequently. Please check back soon or try Book Fetch.
The Songbook of Hieronymus Lauweryn van Watervliet 2007, EtCetera Records

UPC: 8711801101422

CD

Select