Skip to main content
Lo Gai Saber - Anne Azéma (chant); Camerata Mediterranea; Cheryl Ann Fulton (harp); Francois Harismendy (chant); Jean-Luc Madier (chant);...
Filter Results
Item Condition
Seller Rating
Other Options
Change Currency
Track Listing
 1. Ondas de mar de Vigo, cantiga de amigo (music missing)
 2. Amor Merce Non Sia (Catalan)
 3. Del gran golfe de mar
 4. Pos tornatz sui en Proensa
 5. Ab l'alen tir vas me l'aire
Show All Tracks
 1. Ondas de mar de Vigo, cantiga de amigo (music missing)
 2. Amor Merce Non Sia (Catalan)
 3. Del gran golfe de mar
 4. Pos tornatz sui en Proensa
 5. Ab l'alen tir vas me l'aire
 6. Er, quan renovella e gensa
 7. Bel m'es, quan vei chanjar lo senhoratge
 8. Ab joi et ab joven
 9. Interlude: Dança dels dos domnas
 10. Sirvens sui avutz et arlotz
 11. Le jeu de Robin et de Marion (The Play of Robin and Marion): Dona, tant vos ai preiada
 12. Domna, pos vos ay chausida
 13. Ab la dolchor del temps novel
 14. Nouvele amor qui si m'agrée, chanson for consort (a.k.a. "Novel'amor que tant m'agreia")
 15. Lancan vei la folha
 16. Dirai vos senes duptansa
 17. Ar me puese
 18. Interlude: Lo freg temp
 19. Ar em al freg temps vengut
 20. Be'm degra de chantar
 21. Unsirventes novel vueill comensar
 22. Judicii Signum (Sibilla Latine)
 23. O Maria Deu maire (Ave Maris Stella)
 24. Amor Merce Non Sia (Catalan)
 25. Ondas de mar de Vigo, cantiga de amigo (music missing)
Show Fewer Tracks
Lo Gai Saber 1991, Erato

UPC: 022924564727

Select